Informace o webu

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.wematranslate.cz je společnost WEMA Translate s.r.o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Na Fifejdách 330/5, PSČ 70200, C 9238 vedená u Krajského soudu v Ostravě, IČ: 65141580, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který je umísťen na stránkách www.wematranslate.cz včetně textu, designu stránek a grafických prvků.

Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel se zavazuje chránit a respektovat vaše soukromí. Tyto Zásady ochrany osobních údajů obsahují základní principy, na jejichž základě budeme zpracovávat osobní údaje, které od vás shromáždíme nebo které nám poskytnete. Žádáme vás, abyste si následující informace pečlivě pročetli. Pochopíte tak, jakým způsobem na osobní údaje nahlížíme, jaké jsou naše postupy a jak s údaji nakládáme.

Shromažďované údaje

Můžeme o vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:

  1. Kontaktní údaje, které jste uvedli při vyplnění kontaktního formuláře na našem webu www.wematranslate.cz
  2. Podrobné informace o vašich návštěvách webu, například datové přenosy, údaje o poloze, webové protokoly nebo jiné údaje o komunikaci a použitých prostředcích.

IP adresy

Pro účely správy systému a z důvodu analýzy webových přenosů můžeme shromažďovat takové informace o vašem počítači, jako je IP adresa, operační systém nebo typ prohlížeče (jsou-li dostupné). Tyto statistické údaje týkající se vzorců chování a jednání uživatelů při procházení neidentifikují žádnou konkrétní osobu.

Kde vaše osobní údaje ukládáme

Data, která od vás shromáždíme, mohou být přenesena nebo uložena v místě, které se nachází mimo Evropský hospodářský prostor („EHS“). Mohou být rovněž zpracovávána zaměstnanci, kteří pracují mimo oblast Evropského hospodářského prostoru, přičemž se může jednat o naše vlastní zaměstnance nebo zaměstnance některého z dodavatelů. Odesláním svých osobních údajů vyjadřujete souhlas s tím, že tyto údaje mohou být tímto způsobem přenášeny, ukládány nebo zpracovávány. Podnikneme veškeré nezbytně nutné kroky k zajištění bezpečnosti vašich údajů při zpracování v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Přenos informací přes internet však bohužel není zcela bezpečný. Přestože na ochranu vašich osobních údajů vynaložíme maximální úsilí, nemůžeme bezpečnost údajů přenášených na náš web zaručit a veškeré přenosy činíte na vlastní riziko. Jakmile vaše údaje obdržíme, uplatníme přísné postupy a bezpečnostní funkce s cílem pokusit se zabránit neoprávněnému přístupu.

K čemu údaje využíváme

Informace, která nám poskytujete využíváme následovně:

  • Abychom zajistili, že obsah našich webových stránek publikujeme způsobem, který je pro vás i váš počítač maximálně efektivní

Vaše osobní údaje nejsou využity k žádným reklamním účelům a nejsou poskytnuty třetím stranám.

 

 

Zásady používání souborů cookie

Náš web používá soubory cookie. Soubor cookie je malý textový soubor, který se (za předpokladu vašeho souhlasu) ukládá do vašeho počítače. Podle těchto souborů cookie vás dokážeme odlišit od ostatních uživatelů webu a přizpůsobit činnost našich webových stránek tak, aby se vám web lépe procházel. Současně ho tak můžeme vylepšovat. V našich zásadách používání souborů cookie najdete úplné informace o typech souborů cookie, které používáme, a účelech jejich použití. Pokud budete tento web dále používat, vyjadřujete tím s používáním souborů cookie souhlas.

Na našem webu používáme čtyři kategorie souborů cookie:

Nezbytné soubory cookie

Jde se o soubory cookie, bez kterých se provoz webu neobejde. Řadíme sem například takové soubory cookie, které vám umožňují přejít na správné stránky, pokud nějakým způsobem aktualizujeme fungování webu.

Soubory cookie související s návštěvností

Tyto soubory cookie shromažďují informace týkající se toho, jakým způsobem návštěvníci web využívají. Pokud dojde k nějakým chybám, pomohou nám je pochopit, a umožňují nám také vyzkoušet nové funkce. Neshromažďujeme informace, které by mohly návštěvníky přímo identifikovat. Údaje jsou souhrnné a anonymní. Tyto informace používáme ke zlepšení funkčnosti webu.

Soubory cookie zajišťující cílení

Tyto soubory cookie zaznamenávají vaše návštěvy na webu, dále pak stránky, které jste navštívili, a odkazy, na které jste přešli. Tyto informace využijeme k tomu, aby naše webové stránky byly provázanější s tím, co vás zajímá.
Upozorňujeme, že soubory cookie používají i třetí strany (poskytovatelé analýz webových přenosů). Nad těmito soubory cookie nemáme žádnou kontrolu. Lze předpokládat, že tyto soubory cookie patří mezi soubory cookie související s návštěvností nebo cílením.

Pokud chcete soubory cookie zakázat, vyhledejte informace v nápovědě k prohlížeči.