Překlady

 

Naše překladatelské služby jsou skutečně šité na míru Vašim požadavkům. Můžete se na nás obrátit s jakýmkoliv úkolem.

Všechny zakázky řeší náš interní tým vysoce kvalifikovaných překladatelů a tlumočníků. Náš úspěch je právě v tomto malém týmu, našem know-how a mnohaletých zkušenostech. Nejsme mezinárodní agentura s mnoha drahými pobočkami, a proto jsme schopni Vám nabídnout nejlepší cenu za nejvyšší kvalitu!

 

Překládáme texty z těchto oborů:

automobilový průmysl, bankovnictví, cestovní ruch, doprava, dřevozpracující průmysl, ekologie, elektrotechnika, energetika, farmacie, finančnictví, geologie, hutní průmysl, klimatizační technika, laboratorní technika, management, marketing, medicína, měření a regulace, nástrojářství, obchod, papírenství, právo, stavebnictví, strojírenství, telekomunikace, účetnictví;

 

Nabízíme tyto typy překladů:

Obchodní/komerční překlady

Překlady mandátních smluv, kupních a předkupních smluv, smluv o zřízení věcného břemene, překlady plných mocí, nabídek, podkladů pro stavební a územní řízení, protokolů, investičních záměrů, CV, apod.;
Překlady a vyřízení běžné obchodní korespondence;

Technické překlady

Překlady textů z oboru plynárenství, energetiky a strojírenství, překlady odborných textů pro farmaceutický průmysl, překlady hydrogeologických a geologických posudků, znaleckých posudků v oboru stavebnictví, překlad specializovaného katalogu v oboru nástrojářství, komplexní překladatelský servis v oboru požárního odvětrávání, denního a nuceného větrání a v oboru výroby bodových a pásových světlíků, překlady požárně-bezpečnostních řešení, stavebních a architektonických projektů, překlady osvědčení, certifikátů, zkušebních protokolů, technických listů, montážních návodů, apod.

Soudně ověřené překlady

Soudně ověřené překlady smluv, rozsudků, notářských zápisů, vysvědčení, osvědčení, diplomů, specializací, pracovních posudků, příkazů, výpisů z trestního rejstříku, překlady rodných, oddacích a úmrtních listů, apod.

 

Dodací lhůty:

Překlady zhotovíme běžně do 3 pracovních dnů od zadání zakázky v závislosti na objemu překládaných textů.

Expresní překlady dodáme do 1 dne od zadání zakázky v závislosti na objemu překládaných textů.

E-mailovou a obchodní korespondenci Vám samozřejmě vyřídíme obratem a bez příplatku.

 

Způsob předání zakázky:

e-mailem, poštou, osobně, jiným způsobem;

Kontaktní osoba (vyžadováno)

Emailová adresa (vyžadováno)

Telefon

Vyberte jazyk (vyžadováno)

Požadovaný termín zhotovení překladu / Požadovaný termín tlumočení / Jazykový kurz (vyžadováno)

Text ke zpracování (vyžadováno)

Další požadavky

Soudní ověření

 ano ne

Kontrolní kód

captcha