Tlumočení

 

Ceny našich tlumočnických a dalších doplňkových služeb jsou smluvní.

Na konkrétní zakázku Vám vždy připravíme konkrétní cenovou kalkulaci. Pro cenovou kalkulaci můžete použít buď k tomu určený formulář Cenová kalkulace, nebo se obraťte přímo na nás telefonicky či e-mailem.

Cenu Vám sdělíme předem. Cena je pevná a během platnosti nabídky neměnná.

Účtované jednotky:

1 hodina minimální účtovaná jednotka za tlumočení
půlden 0-4 hodiny tlumočení
den  4-8 hodin tlumočení

Uvedené jednotky zahrnují pouze samotný tlumočnický úkon. V uvedené době není zahrnuta doprava tlumočníka do místa výkonu zakázky a zpět.

Čas a náklady na dopravu, ubytování a stravu tlumočníka se účtují zvlášť.

Individuální cenu Vám nabízíme u specializovaných tlumočnických služeb, jakými jsou např. videokonference, skype konference, telekonference, telefonické vyřízení reklamací, objednávek, poptávek, dodacích termínů a dalších služeb dle individuálních požadavků klienta.

Dále Vám za individuální cenu nabízíme jedinečný produkt – tlumočník jako doprovod na služební cestě za Vašimi obchodními partnery nebo při návštěvě poboček, tlumočník jako podpora prodeje na specializovaných veletrzích a výstavách, předváděcích akcích Vašich výrobků a novinek.