Marie Werbová

Zakladatelka a jednatelka společnosti WEMA Translate s.r.o.

Vzdělání:

  • Němčina v hospodářské sféře (Bc.)
  • Jazyk německý a literatura (Mgr.)
  • Doktorandské studium na Ostravské univerzitě v oboru Německá filologie (od 2009 dosud)

Praxe:

  • Překladatelství (od 1986)
  • Tlumočnictví (od 1990)
  • Jazykové kurzy
  • Publikační činnost
  • Poradenství v interkulturní německo-české komunikaci

Členství v profesních organizacích:

  • Komora soudních tlumočníků (KST ČR)
  • Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK)